Styrelse 2021-2022
Styrelseordförande
Matilda Henningsson
Kassör
Lisa Idering
Sekreterare
Tobias Axelsson
Medlemsansvarig
Andreas Tyrberg
Fondansvarig
Hulda Wickman
Kommunikationsansvarig
Karin Jansson
Eventansvarig
Diana Holmin