Föräldraföreningen Anonymous har ett nära samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser som har ledande forskning och medicinsk spetskompetens på området. Att gå med i föreningen kan innebära att komma ett steg närmare diagnos.

[icon_timeline timeline_line_style=”solid” time_sep_color=”#81d742″ time_sep_bg_color=”#81d742″ tl_animation=”tl-animation-slide-up”][icon_timeline_item time_title=”Föreningen grundas” icon_type=”selector” icon=”Defaults-star” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_color_bg=”#ffffff”]Föräldraföreningen Anonymous startade 1995 på initiativ av professor Bengt Hagberg vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg. Han samlade ett 60-tal föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning på Ågrenska stiftelsen i Göteborg. Gemensamt för alla var att ingen diagnos på barnens tillstånd kunnat fastställas, trots omfattande utredningar.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Föreningen firar 20 år” icon_type=”selector” icon=”Defaults-trophy” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_color_bg=”#ffffff”]Föreningen var inledningsvis avgränsad till barn med en medicinskt fastställd hjärnsjukdom utan diagnos. Idag riktar sig Anonymous till föräldrar som har barn med neuromotoriska och intellektuella funktionsnedsättningar utan fastställd orsak, eller med ovanlig diagnos.[/icon_timeline_item][/icon_timeline]