Familjevistelse på Ågrenska för barn och ungdomar med Anonymous
4 – 8 maj 2015

Ågrenska på Lilla Amundön, i Göteborgs södra skärgård, planerar en femdagarsvistelse för familjer som har barn och ungdomar upp till 18 år med Anonymous.
Hela familjen deltar på vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmarna.
Ågrenskas familjevistelser erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, träffas, utbyta erfarenheter och reflektera. Genom föreläsningar och diskussioner får föräldrarna ta del av medicinska, pedagogiska och psykologiska aspekter om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen.
Barnen med diagnos och deras syskon får också ett skräddarsytt program som innehåller förskole- skol- och fritidsverksamhet. Information om funktionsnedsättningen, diskussioner
och erfarenhetsutbyte ingår även i barnens program. Syftet är att deltagarna ska få ökad kompetens att hantera sin vardag.
I samband med familjevistelsen anordnar Ågrenska två utbildningsdagar dit personal som möter barnet i vardagen samt övriga närstående kan anmäla sig. Erfarenheter från Ågrenska har visat att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familjer och berörd personal deltar tillsammans.

För mer information besök www.agrenska.se eller kontakta:
Elisabeth Arvidsson, administratör 031-750 91 46
Ingrid Fabo, administratör 031-750 91 62
Annica Harrysson, verksamhetsansvarig 031-750 91 68
AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig 031-750 91 70

Blänkare Anonymous

Ansökan till familjevistelse Anonymous 4-8 maj 2015

Anmälan till utbildningsdagar Anonymous 5-6 maj 2015